Gode råd til ansættelsessamtalen

Samtale om rekrutteringssystem

En vigtig del af rekrutteringen er ansættelsessamtalen og denne samtale er en disciplin i sig selv, det er din opgave som leder at din sammensætning af medarbejder er ideel til de opgaver som skal løses og derved skabe en effektiv arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed.

Forberedelse

Det første skridt til en god ansættelsessamtale er forberedelse. Det er vigtigt at læse ansøgninger og CV mm. Igennem samt gøre overvejelser om der er ting i gerne vil have bekræftet eller afkræftet.

Det er en god ide at jer som skal afholde ansættelsessamtalerne, samarbejder om at fastsætte den struktur og ramme som i ønsker, samt et spørgeskema så i kan sikre at de kandidater i har til samtalen for stillet ens spørgsmål og har samme mulighed for at besvare. Derudover medvirker et spørgeskema også til at i sikre jer at have fået afklaret kandidatens kompetencer og kvalifikationer.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er en central del af ansættelsessamtalen og det er derfor en god ide at beslutte hvilke spørgsmål i gerne vil have med, skal det være korte lukkede spørgsmål som giver kandidaten få svar valgmuligheder eller skal det være brede spørgsmål som giver kandidaten mulighed for at give et mere uddybende svar, det kan f.eks. være at i beder kandidaten om at beskrive en episode eller et scenarie også tænker over om kandidaten passer ind i jeres team. Det er vigtigt at stille spørgsmål hvor kandidaten bliver opfordret til at et konkret eksempel på et scenarie eller en situation hvor han/hun har brugt de kompetencer/kvalifikationer som i søger.

Stemningen

Få ansøgeren til at føle sig velkommen og tilpas. Hvis ansøgeren virker nervøs kan det være en god ide at have lidt smalltalk først for at aftage noget af nervøsiteten. Det er jer som vært der har rollen om at få skabt en stemning som i finder passende. Vis kandidaten at i har sat jer ind i deres ansøgning og CV, det signalere at i tager kandidaten seriøst, det kan i b.la. gøre ved at bede dem uddybe noget specifikt i ansøgningen eller deres CV.

Strukturen i ansættelsessamtalen kunne se ud som følgende:
Indledning:
Byd ansøgeren velkommen og tak for ansøgningen. Kort præsentation af virksomheden og jer selv. Baggrund for stillingsopslaget.

Spørgsmål:
Spørgsmålene stillet et efter et og der stillet kun et af gange så ansøgeren og jer selv ikke roder rundt i svarene. Det kan være en fordel at alle der deltager i ansættelsessamtalen hver har et spørgsmål til en kompetence eller kvalifikation, sådan så alle får direkte kontakt med ansøgeren.

Uddybende spørgsmål:
Det er her i kan bede ansøgeren om evt. at uddybe nogle at de svar som de er kommer med ud fra de foregående spørgsmål i har stillet. Det kan f.eks. være ”du svarede… hvad mener du med det? Kan du uddybe det”, det kan f.eks. være en som ikke har stillet spørgsmålet gerne vil have det svar uddybet hvor det giver mening.

Kandidaten kommer med sine spørgsmål:
Det er vigtigt at give ansøgeren mulighed for at stille de spørgsmål de evt. måtte have, det kan være til jobfunktionerne, arbejdstiden eller en tredje ting, sæt derfor tid af til dette. Det kan være en god ide at det er ordstyren der besvare disse spørgsmål eller giver dem vider til en anden i ansættelsessamtalen som er bedst til at svare på spørgsmålet.

Afslutningen:
Når samtalen rundes af, er det din rolle som leder at informere ansøgeren om det videre forløb, b.la. hvornår de kan forvente at få svar videre, de har 3 andre til samen, er der en samtale nr.2 osv. Sådan så ansøgeren er klar over hvad der sker fremadrettet. Hør gerne ansøgeren om der er noget i forhold til jobbet og det i har snakket om som du ønsker at få uddybet eller om ansøgeren har noget mere at tilføje som ikke er nævnt i samtalen.