Hvad er E–Rekruttering?

E-rekruttering

For ikke ret lang tid siden lød ‘E – rekruttering’ måske som noget fra fremtiden. Men med den nye persondatalov fra 2018 og den generelle digitale udvikling, der fortsætter, er e-rekruttering meget præsent. Og det er ikke nødvendigvis nogen dårlig ting, for der er mange fordele ved e-rekruttering.

Kan du huske dengang, man sendte sit CV og sin ansøgning med posten? Dengang man mødte op på arbejdspladsen for at foretage jobsamtalen? Gik til fredagsbar for at lære kollegerne og kende? I 2018 medførte EU’s persondataforordning, at der skete en række ændringer i måden, virksomheder rekrutterer nye medarbejdere på.

Derudover har vores rekrutterings- og onboardingprocesser udviklet sig drastisk i løbet af de sidste år. Verden over søger vi konstant ny læring om digitale løsninger på arbejdspladser. Og selvom det er hårdt og tidskrævende at omstille sig til det digitale, kan det på sigt være en god ting. E – rekruttering kan nemlig skabe både fleksibilitet og effektivitet på arbejdspladsen.

E–Rekruttering – et naturligt onde eller en fordel?

Det er nok langt de fleste, der vil foretrække at opleve deres nye arbejdsplads og kolleger fysisk. Ligeledes kan det være svært, som virksomhed, at vurdere nye kandidater, når man ikke møder dem ansigt til ansigt.

Men er e-rekruttering kun en skidt ting? Eller er der visse fordele? Som regel kan udfordringer jo vendes til noget positivt, og sådan er det også i tilfældet med digital rekruttering og onboarding. Faktisk kan de digitale løsninger skabe både et mere kompetent arbejdsmiljø og bedre bundlinje.

Digital rekruttering fører til stor fleksibilitet

Én af fordelene ved e-rekruttering kan være, at de digitale løsninger medfører en meget stor fleksibilitet. Pludselig kan vi kommunikere, via webcam, fra vidt forskellige steder i landet – ja, verden.

I forbindelse med en rekrutteringsproces kan det betyde, at det er en del nemmere at finde et godt tidspunkt til jobsamtalen. Virksomheden skal heller ikke til at cleare et helt mødelokale og sørge for kaffe og forsyninger – selvom det jo kan være hyggeligt.

E-rekruttering af de rette kandidater

Selvom det kan ses som en ulempe, at man ikke møder kandidaten personligt, kan det faktisk også vendes til en fordel. Fx er det nemmere at tage noter undervejs i jobsamtalen, fordi man allerede sidder ved sin computer. Det, der før ville have virket køligt, og måske endda akavet, er nu helt naturligt.

Man vurderer også sine kandidater en smule anderledes. Man bliver ikke i samme grad påvirket af kandidatens fremtræden, vedkommendes tøj eller håndtryk, men holder sig måske lidt mere til fakta. Kandidatens kompetencer og faglighed kommer i fokus, og det kan i sidste ende blive afgørende for, hvem man vælger at ansætte.

Virksomhedens værdigrundlag skærpes

Fordi kandidaten ikke møder op fysisk, oplever vedkommende ikke tonen og kulturen på samme måde. Det lyder måske ærgerligt, men dét kan faktisk også vendes til en fordel. Det bliver virkelig vigtigt at få formidlet virksomhedens værdier helt skarpt. Det bliver nødvendigt at gøre sig nogle refleksioner over arbejdskulturen, kandidatens fremtidige arbejdsopgaver og meningen med dem. Og det gavner begge parter i allerhøjeste grad.